Verditakst

Hva er verditakst?

Dokumentet vil gi en teknisk verdi for bygning inkludert tomteverdi, markedsverdi og låneverdi.

Takstmann utarbeider takstrapporten på grunnlag av takstmannens befaring med vurdering av tomtens beskaffenhet, oppmåling av boligen, samt enkel visuell vurdering av boligens tilstand. Dette vil gi grunnlag for teknisk verdi. Videre vurderes markedsverdien ut fra beliggenhet, utsikt, solforhold, samt avstander til kollektive trafikktilbud, butikker, barnehaver, skoler og lignende.

Det er verdt å merke seg at grundig teknisk analyse av boligen gjøres ved utarbeidelse av tilstandsrapport og boligsalgsrapport der også markedsverien kan “flettes inn”.