Prisliste

Ta gjerne kontakt om du har noen spørsmål.

Priser for 2022

Alle priser er inkludert MVA.

  • Takst, bolig- og fritidseiendommer: Kr. 6 000,-
  • Forenklet verdivurdering, bolig, hytte og leiligheter: Kr. 4 500,-

 

Tilstandsrapport i henhold til endring i avhendingsloven, som vil tre i kraft fra 1. januar 2022

Enebolig/fritidsbolig

  • Liten enebolig 0-150 m²: Kr. 13 000,-
  • Mellomstor enebolig 150-250 m²: Kr. 15 000,-

  • Stor enebolig +250 m²: Kr. 18 000,-

Rekkehus, tomannsboliger: Kr. 10 000,-

  • Ekstra boenhet, med ett våtrom: Kr. 2 500,-
  • Verditakst: Kr. 2 500,-

 

Borettslag:

  • Rekkehus, tomannsboliger: Kr. 7 000,-
  • Blokkleilighet: Kr. 5 000,-

Andre oppdrag:

Taksering av næringseiendom. Bistand for advokater. Bistand ved reklamasjon, kjøp/salg.

  • Faktureres etter medgått tid, pr time: Kr. 1 300,-

For oppdrag på øyer, lang gangavstand fra bilvei, lang reisevei, etc kan det faktureres et tillegg , etter avtale, etter medgått tid, pr time: Kr. 1 300,-

(Det kan bli fakturert tillegg for dokumenterte utgifter i forbindelse med oppdragene, etter avtale)