Prisliste

Ta gjerne kontakt om du har noen spørsmål.

Priser for 2023/2024

Alle priser er inkludert MVA.

  • Takst, bolig- og fritidseiendommer: Kr. 6 500,-

 

Tilstandsrapport i henhold til NS 3600

Enebolig/fritidsbolig (i forhold til bruksareal, BRA)

  • Liten enebolig, rekkehus, tomannsboliger 0-150 m²: Kr. 14 000,-
  • Mellomstor enebolig 150-250 m²: Kr. 15 500,-

  • Stor enebolig +250 m²: Kr. 18 500,-
  • Over 250 m², pris etter avtale.

 Tillegg til tilstandsrapport:

  • Ekstra boenhet med våtrom, garasje, anneks: Kr. 2 500,-
  • Verditakst, som tillegg til tilstandsrapporten: Kr. 2500,-
  • Leilighet: Kr. 6500,-

Seksjoner og andeler kan være alt fra små leiligheter til eneboliger/tomannsboliger og prises likt som ovenstående, uten hensyn til eierform.

 

Andre oppdrag:

Taksering av næringseiendom. Bistand for advokater. Bistand ved reklamasjon, kjøp/salg.

  • Faktureres etter medgått tid, pr time: Kr. 1 300,-

For oppdrag på øyer, lang gangavstand fra bilvei, lang reisevei, etc kan det faktureres et tillegg, etter avtale, etter medgått tid, pr time: Kr. 1 300,-

(Det kan bli fakturert tillegg for dokumenterte utgifter i forbindelse med oppdragene, etter avtale)