Prisliste

Ta gjerne kontakt om du har noen spørsmål.

Priser for 2019

Alle priser er inkludert MVA.

 • Takst, bolig- og fritidseiendommer: Kr. 3900,-
 • Forenklet verdivurdering, bolig, hytte og leiligheter: Kr. 2 500,-

 

 • Tilstandsrapport enebolig / fritidsbolig (Inkl. ett tilleggsbygg) : Kr. 7 400,-
 • Tilstandsrapport leilighet (rekkehus, tomannsboliger): Kr. 4 900,-

 • Tilstandsrapport blokkleilighet: Kr. 3 500,-

Tillegg til tilstandsrapport:

 • Verdi- og lånetakst: Kr. 1 200,-
 • Tilleggsbygg: Kr. 1 000,-
 • Ekstra boenhet, pr stk: Kr. 1 000,-

 

Boligsalgsrapport 2.1 etter NS 3600

 • Enebolig / Fritidsbolig (m maks to våtrom og en boenhet: Kr. 12 000,-
 • Leilighet (rekkehus, tomannsboliger) Kr. 7 000,-

 • Blokkleilighet Kr. 5 000,-

 

 

Merk at ovenstående priser på boligsalgsrapport etter NS 3600 forutsetter at alle fravalg er foretatt. Pris uten fravalg vil gi tillegg i prisen som følger:

 • Markedsverdi: Kr. 1 000,-
 • Kontroll av tegninger: Kr. 500,-

 • Utvidet fuktsøk (hulltagninger), pr hull Kr. 300,-
 • Forenklet vurdering av el-anlegg: Kr. 500,-
 • Forenklet vurdering av branntekniske forhold: Kr. 500,-
 • Tilstandskontroll for tilleggsbygg: Kr. 2 000,-
 • Ekstra våtrom: Kr. 1 500,-
 • Ekstra boenhet, med ett våtrom: Kr. 2 000,-

 

Andre oppdrag:

Taksering av næringseiendom. Bistand for advokater. Bistand ved reklamasjon, kjøp / Salg.

 • Faktureres etter medgått tid, pr time: Kr. 1 200,-

For oppdrag på øyer, lang gangavstand fra bilvei, lang reisevei, etc kan det faktureres

et tillegg, etter avtale, etter medgått tid, pr time: Kr. 1 200,-

Det kan bli fakturert tillegg for dokumenterte utgifter i forbindelse med oppdragene, etter avtale.