UAVHENGIG KONTROLL

Hva er uavhengig kontroll?

Har du et småbruk eller større gårdsbruk kan det være behov for å dokumentere markedsverdien. Det kan være i forhold til finansiering, arv eller annet.